Innhold
Innhold
L21.12.2005 nr. 129

Lov om oppløsning av stamhuset Ekeberg

Lov om oppløsning av stamhuset Ekeberg

L21.12.2005 nr. 129 Lov om oppløsning av stamhuset Ekeberg.

§ 1.

De eiendeler som tilhører stamhuset Ekeberg, skal gå over til å bli stamhusbesitterens frie eiendom.

§ 2.

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy