Innhold
Innhold
L15.06.1984 nr. 75

Lov om ratifikasjon av jernbaneoverenskomst [OPPHEVET]

Lov om samtykke i ratifikasjon av overenskomst av 9. mai 1980 om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF)

L15.06.1984 nr. 75 Lov om samtykke i ratifikasjon av overenskomst av 9. mai 1980 om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF). [OPPHEVET]

§ 1.

Stortinget samtykker i ratifikasjon av overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF), datert i Bern 9. mai 1980.

§ 2.

Loven trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy