Innhold
Innhold
L29.03.1985 nr. 16

Lov om reinbeitekonvensjon

Lov om samtykke til å sette i kraft endringer i konvensjonen av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite, og protokoll om oppføring og vedlikehold av sperregjerder for rein av samme dato

L29.03.1985 nr. 16 Lov om samtykke til å sette i kraft endringer i konvensjonen av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite, og protokoll om oppføring og vedlikehold av sperregjerder for rein av samme dato.

§ 1.

Stortinget samtykker i at endringer i konvensjonen av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite, og protokoll om oppføring og vedlikehold av sperregjerder for rein av samme dato, blir satt i kraft.

§ 2.

Loven her trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy