Innhold
Innhold
L29.05.1901 nr. 6

Lov om Røros Kobberverks Skogvæsen

Lov om forskjellige forhold vedkommende Røros Kobberverks Skogvæsen

L29.05.1901 nr. 6 Lov om forskjellige forhold vedkommende Røros Kobberverks Skogvæsen.

§ 1.

Bestemmelsen i Lov om det beneficerede Gods af 20de August 1821 § 38 skal ikke være til Hinder for, at Staten frafalder til Fordel for Røros Verk ethvert Krav paa Rettigheder i og over Strækningnerne Røros vestre Statsalmenning og Røros østre Statsalmenning, saaledes at der fra Statens Side innrømmes, at disse Strækninger fremtidig tilhører Røros Verk med fra Statens side ubestridt Eiendomsret. Den Ret til Jagt og Fangst af 20de Mai 1899 § 6 tilkommene Indvaanere af Røros Herred, samt de Rettigheder, som ifølge Kontrakt, Hævd, Alders Tids Brug eller Lov maate tilkomme Almuen, – skal forbeholdes vedkommene.

§ 2.

Gjældende Lovbestemmelser om Udskiftning af Almenninger skal ikke være til Hinder for, at det Røros Verk tilhørende matrikulerede Jordegods i Tufsingdalen af den omliggende Statsalmenning tildeles fornøden Eiendomsskog som Vederlag for den Brugene tilkommende Husbehovsret.

§ 3.

Denne Lov træder i Kraft lste Juli 1901.

Fra samme Tid ophæves følgende Bestemmelser: – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy