Innhold
Innhold
L25.06.1926 nr. 4

Lov om straff for smugling på andre land [OPPHEVET]

Lov om straff for å delta i og medvirke til smugling på andre land

L25.06.1926 nr. 4 Lov om straff for å delta i og medvirke til smugling på andre land. [OPPHEVET]

§ 1.

Reder eller disponent som bruker norsk fartøi til smuglerfart på fremmed land straffes med bøter.

På samme måte straffes reder eller disponent som leier ut eller bortfrakter norsk fartøi, når han vet eller bør vite at leietageren eller befrakteren akter å bruke det til smuglerfart på fremmed land.

§ 2.

Som smuglerfart efter denne lov anses det også når skibets ladning losses utenfor et annet lands tollgrense under forhold som gjør det overveiende sannsynlig at lasten aktes smuglet inn.

§ 3.

(Opphevet ved lov 26 jan 1973 nr. 2.)

§ 4.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy