Innhold
Innhold
L04.03.1960

Lov om tillegg til skattelover for landet og byene

Lov om tillegg til skattelover for landet og byene

L04.03.1960 Lov om tillegg til skattelover for landet og byene.

§ 2.

Når vedtak som nevnt i § 1, første ledd, er truffet, må alminnelig taksering, herunder dog ikke mulige overtakster, være avsluttet innen utgangen av juni i det år skatt etter takstverdien første gang skal svares. For område hvor alminnelig eiendomstaksering etter byskatteloven er foretatt tidligere, behøver ny alminnelig taksering ikke å foretas før 10 år etter den eldre taksering.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy