Innhold
Innhold
L25.05.1951 nr. 6

Midl. tilleggslov til skatteloven [OPPHEVET]

Lov om midlertidig tillegg til skattelovene for landet og for byene av 18. august 1911

L25.05.1951 nr. 6 Lov om midlertidig tillegg til skattelovene for landet og for byene av 18. august 1911. [OPPHEVET]

I.

Tjenestemenn tilknyttet Atlanterhavspaktens organisasjon med fast tjenestested i utlandet er i skatterettslig henseende å anse som bosatt i utlandet.

II.

Denne lov trer i kraft straks og gjelder fra og med ligningen for 1950-51.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy