Innhold
Innhold
L29.06.1894 nr. 1

Normaltidlova [OPPHEVET]

Log um sams normaltid fyr kongeriket Norig

L29.06.1894 nr. 1 Log um sams normaltid fyr kongeriket Norig. [OPPHEVET]

§ 1.

Fraa den 1ste januar 1895 skal mideltidi fyr den meridianen, som ligg 15 grader austanfyr Greenwich, vera det loglege klokkeslætte i Norig.

Kongen kan fastsetja ei anna sams normaltid for særskilte årstider.

§ 2.

Naar normaltid etter denne logi er innførd, og det daa maatte visa seg trong til aa byta um noko klokkeslætte, som er nemnt i eldre loger, skal kongen kunne taka avgjerd um slikt umbyte fyr det heile land elder fyr einskilde landsluter.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy