Innhold
Innhold
L03.06.1983 nr. 40

Saltvannsfiskeloven [OPPHEVET]

Lov om saltvannsfiske m.v

L03.06.1983 nr. 40 Lov om saltvannsfiske m.v. [OPPHEVET]

§ 1. [opphevet]
§ 2. [opphevet]
§ 3. [opphevet]

Kapittel II. Begrensninger i fiske m.v.

§ 4. Reguleringsfullmakter.

– – –

– – –

– – –

Uten tillatelse av departementet må ingen sette ut organismer og levende rogn i fjorder og havområder. Tillatelse til utsetting kan gis ved forskrift for visse organismer og for bestemte områder eller ved enkeltvedtak.

§ 4a. [opphevet]
§ 5. [opphevet]
§ 5a. [opphevet]
§ 6. [opphevet]
§ 7. [opphevet]
§ 8. [opphevet]
§ 8a . [opphevet]
§ 9. [opphevet]
§ 9a. [opphevet]
§ 9 b. [opphevet]
§ 10. [opphevet]
§ 11. [opphevet]
§ 12. [opphevet]
§ 13. [opphevet]
§ 14. [opphevet]
§ 15. [opphevet]
§ 16. [opphevet]
§ 17. [opphevet]
§ 18. [opphevet]
§ 19. [opphevet]
§ 20. [opphevet]
§ 21. [opphevet]
§ 22. [opphevet]
§ 23. [opphevet]
§ 24. [opphevet]
§ 25. [opphevet]
§ 26. [opphevet]
§ 27. [opphevet]
§ 28. [opphevet]
§ 29. [opphevet]
§ 30. [opphevet]
§ 31. [opphevet]
§ 32. [opphevet]
§ 33. [opphevet]
§ 34. [opphevet]
§ 35. [opphevet]
§ 36. [opphevet]
§ 37. [opphevet]
§ 38. [opphevet]
§ 39. [opphevet]
§ 40. [opphevet]
§ 41. [opphevet]
§ 42. [opphevet]
§ 43. [opphevet]
§ 44. [opphevet]
§ 45. [opphevet]
§ 45a. [opphevet]
§ 46. [opphevet]
§§ 47-52. [opphevet]
§ 53. [opphevet]
§ 54. [opphevet]
§ 55. [opphevet]

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy