Innhold
Innhold
L11.03.1983 nr. 9

Samtykkeloven

Lov om samtykke til å sette i kraft en konvensjon mellom Norge og Finland om bygging av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de to riker

L11.03.1983 nr. 9 Lov om samtykke til å sette i kraft en konvensjon mellom Norge og Finland om bygging av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de to riker.

§ 1.

Stortinget samtykker i at en konvensjon mellom Norge og Finland om bygging av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de to riker, datert Helsingfors 3. juni 1981, blir satt i kraft.

§ 2.

Loven her trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy