Innhold
Innhold
L22.05.1902 nr. 11

Straffelovens ikrafttredelseslov

Lov om den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden

L22.05.1902 nr. 11 Lov om den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden.

1ste Kapitel. Straffelovens Ikrafttræden og Indflydelse paa den ældre Straffelovgivning.

§ 1.

(Opphevet ved lov 19. juni 2015 nr. 65 i kraft 1. oktober 2015).

§ 2.

(Opphevet ved lov 19. juni 2015 nr. 65 i kraft 1. oktober 2015).

§ 3.

(Opphevet ved lov 19. juni 2015 nr. 65 i kraft 1. oktober 2015).

§ 4.

(Opphevet ved lov 19. juni 2015 nr. 65 i kraft 1. oktober 2015).

§ 5.

(Opphevet ved lov 19. juni 2015 nr. 65 i kraft 1. oktober 2015).

§ 6.

(Opphevet ved lov 19. juni 2015 nr. 65 i kraft 1. oktober 2015).

§ 7.

(Opphevet ved lov 19. juni 2015 nr. 65 i kraft 1. oktober 2015).

§ 8.

(Opphevet ved lov 19. juni 2015 nr. 65 i kraft 1. oktober 2015).

§ 9.

(Opphevet ved lov 19. juni 2015 nr. 65 i kraft 1. oktober 2015).

2det Kapitel. Om Forandringer i den øvrige Lovgivning.

§ 10.

(Opphevet ved lov 19. juni 2015 nr. 65 i kraft 1. oktober 2015).

§ 11.

(Opphevet ved lov 19. juni 2015 nr. 65 i kraft 1. oktober 2015).

§ 12.

1. Af Spil og Væddemaal opstaar ingen Forpligtelse, og en Anerkjendelse af derved stiftet Gjæld er uforbindende.

Det samme gjælder Laan eller Forskud, som nogen vidende om Øiemedet har ydet til Brug ved Spil eller Væddemaal.

Hvad om Spil og Væddemaal er bestemt, gjælder ogsaa med Hensyn til Terminspil (Differenshandel), som har et Spils eller Væddemaals Karakter.

En frivillig ydet Betaling kan ikke fordres tilbage, medmindre Betalingen er ydet i Uvidenhed om Fordringens Ugyldighed eller med Formuesgjenstande istedetfor Penge.

2. Ethvert Krav, hvis Erhvervelse staar i Forbindelse med sædvansmæssig Fremme af Utugt, er ugyldigt, og Beklædningsgjenstande, som under saadanne Omstændigheder er overladt nogen til Brug, kan ikke fordres tilbage.

3. (Opphevelsesbestemmelse.)

§ 13.

(Opphevet ved lov 9 okt 1905 nr. 2.)

§ 14.

(Opphevet ved lov 19. juni 2015 nr. 65 i kraft 1. oktober 2015).

§ 15.

(Opphevet ved lov 19. juni 2015 nr. 65 i kraft 1. oktober 2015).

§ 16.

(Opphevet ved lov 19. juni 2015 nr. 65 i kraft 1. oktober 2015).

§ 17.

(Opphevet ved lov 19. juni 2015 nr. 65 i kraft 1. oktober 2015).

§ 18.

(Opphevet ved lov 19. juni 2015 nr. 65 i kraft 1. oktober 2015).

3die Kapitel. Enkelte Bestemmelser angaaende Skadeserstatning.

§§ 19-21.

(Opphevet ved lov 25 mai 1973 nr. 26.)

§§ 22-24.

(Opphevet ved lov 13 juni 1969 nr. 26.)

§§ 25-26.

(Opphevet ved lov 21 juni 1985 nr. 81.)

§ 27.

(Opphevet ved lov 25 mai 1973 nr. 26.)

§ 28.

(Opphevet ved lov 18 mai 1979 nr. 18.)

4de Kapitel. Overgangsbestemmelser.

§§ 29-33.

(Overgangsbestemmelser.)

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy