Innhold
Innhold
L29.06.2007 nr. 86

Svartebørsloven

Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer

L29.06.2007 nr. 86 Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer

§ 1.

Det er forbudt å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side, eller som billetten første gang ble solgt for. Dersom billetten er solgt gjennom en annen aktør enn arrangøren på grunnlag av avtale mellom arrangøren og aktøren, og det er betalt en særskilt billettavgift som fremgår av billetten, kan billettavgiften også være inkludert i salgsprisen ved videresalg.

§ 2.

Kjøperen kan kreve tilbake fra selgeren den del av en betalt billettpris som overstiger de beløp som følger av § 1.

§ 3.

Loven gjelder fra den tid Kongen fastsetter.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy