Rettsdata superbruker Gitte Marie Lundh Bjurling

Rettsdata superbruker Gitte Marie Lundh Bjurling

Publisert 31. januar 2022

Gitte Marie Lundh Bjurling er advokat og partner i Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS. Her jobber hun primært med familie-, arv- og skifterett. Hun bruker mye forskjellig innhold i Rettsdata og har spesielt stor nytte av Norsk Lovkommentar. Vi har tatt en kjapp prat med Rettsdata-superbruker Gitte.Rettsdata-superbruker Gitte Marie Lundh Bjurling om Rettsdata og Norsk Lovkommentar

 

Hva bruker du Rettsdata mest til og hvorfor?

Jeg har brukt Rettsdata aktivt siden studiedagene, men måten jeg bruker Rettsdata på, har nok endret seg noe over tid. 

Jeg bruker nå Rettsdata i et stort omfang av de sakene jeg jobber med. I de aller fleste tilfellene starter jeg i lovkommentaren og blir gjerne «revet med» videre til forarbeider, avgjørelser og faglitteratur. Norsk Lovkommentar er et godt oppslagsverk med forfattere med faglig tyngde, og å starte i lovkommentarene er derfor mitt førstevalg. Henvisningene til litteratur i lovkommentarene bruker jeg også aktivt og det er da veldig effektivt at kommentarene viser til sidetall, slik at det er enkelt og raskt å finne frem til det aktuelle fagstoffet. 

 

Har du en Rettsdata-historie å dele med oss?

Jeg var i retten utenbys og natten før ankeforhandlingen oversendte motparten sitt juridiske utdrag. Basert på det juridiske utdraget forsto jeg at motparten hadde skiftet taktikk siden saken ble behandlet av tingretten og jeg kunne anta hvilke juridiske anførsler motparten ville komme med i lagmannsretten. Søk i Rettsdata fra hotellrommet, samt bistand fra kontoret, gjorde sitt til at jeg fikk med relevant litteratur og relevante avgjørelser før ankeforhandlingen startet. 

 

Tilgang til Rettsdata

Ønsker du tilgang eller har du andre spørsmål? Ta kontakt med rettsdata@rettsdata.no for mer informasjon om abonnement og priser, eller prøv Rettsdata med en gratis prøvetilgang.

Jusstudenter har gratis studenttilgang til Rettsdata via Feide.

 

 Fotokredit: Sturlason AS Polyfoto