Rettsdata Total

Med abonnement på Rettsdata Total får du et juridisk arbeidsverktøy for effektive vurderinger og kvalitetssikrede beslutninger.

Se vår produktfilm.

Se også: Hvordan søke i Rettsdata?

Innhold:

Alle relevante rettskilder
Lover, forskrifter, forarbeider og rettsavgjørelser

Utvidet kildetilgang
Fordypning innenfor følgende rettsområder:

 • Arbeidsrett
 • Fast eiendom
 • Konkurs og inndrivelse
 • Selskapsrett, børs og finans
 • Entreprise-, plan- og bygningsrett
 • Offentlige anskaffelser
 • Forvaltningsrett
 • Skatterett
 • Barne- og familievernrett
 • Sivilprosess
 • Straffeprosess

Norsk Lovkommentar
Utfyllende og komplette lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar - til alle Norges lover

Maler og verktøy
Et praktisk arbeidsverktøy med flere typer dokumenter

Faglitteratur
Over 150 kommentarutgaver og annen juridisk litteratur (leveres som tillegg)

Last ned:

Rettsdata gjør din hverdag enklere

 • Enkel og rask tilgang til alle relevante rettskilder
 • Løpende oppdaterte rettskilder og lovkommentarer
 • Norges beste jurister på laget - innenfor alle rettsområder
 • Grunnlag for effektive vurderinger og kvalitetssikrede beslutninger
 • Tidsbesparende

Siste nyheter

Ny utgave av Ekspropriasjon

Publisert 8. mai 2019
Endre Stavangs Ekspropriasjon er utkommet i 3. utg. i 2019. Den foreligger allerede digitalt hos...

Les flere nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta produktnyheter, brukertips og informasjon om ny faglitteratur. Meld deg på nyhetsbrev her

Medlemstilbud Advokatforeningen

Vi tilbyr nyetablerte advokatvirksomheter som er medlem av Advokatforeningen, 50 prosent rabatt på første års abonnement. Tilbudet gjelder ved kjøp av Rettsdata Total. Se Advokatforeningens hjemmesider for mer informasjon.

Kontakt oss for medlemstilbud

Fagbøker

Vi er Norges største jusredaksjon og utgir lærebøker, profesjonsbøker, kommentarutgaver og lovsamlinger. 
Se vårt brede utvalg av fagbøker