Gyldendal Rettsdata for jurister og advokater

For jurister og advokater i offentlig og privat sektor leverer vi Rettsdatas digitale rettskildeverktøy - tilpasset deg som har behov for oppdaterte rettskilder, praktiske dokumenter og litteratur. 

Rettsdata Total - alltid oppdatert

Med abonnement på Rettsdata Total får du samlet tilgang til oppdaterte rettskilder, lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar, praktiske dokumenter, fagbøker og tidsskrifter. 

Innhold:

Tillegg

Med Rettsdata som arbeidsverktøy har du Norges beste jurister på laget - innenfor alle rettsområder. Alle våre kilder oppdateres løpende når det er endringer, enten det gjelder en lovendring, kommentarer til nye rettsavgjørelser, regelverk som påvirker maldokumenter eller en annen av våre mange kilder. 

Produktet inneholder også et praktisk verktøy med dokumentmaler som vil gi deg veiledning i en rekke juridiske problemstillinger. Malene er utarbeidet av ledende advokatselskaper med spesialkompetanse innenfor hvert fagområde og er praktisk innrettet for effektiv bruk. Utfyllende sjekklister gir deg trygghet for at alle skritt i prosessene er dekket og korrekt utført.

Juridisk litteratur

Vi er Norges største jusredaksjon og utgir lærebøker, profesjonsbøker, kommentarutgaver og lovsamlinger. Vi er stolte av å ha et forfatterteam bestående av de ypperste juristene her i landet. Vår Kommentarserie er en brukervennlig bokserie som omfatter mange sentrale lover. Vår Nøtteskallserie fungerer utmerket som innførings- og oppdateringslitteratur på ulike fagområder. Vi utgir også en rekke monografier innenfor ulike temaer.

Se vårt brede utvalg av juridisk litteratur her

Prøv Rettsdata Total

Kontakt oss på telefon 22 99 04 20 eller e-post rettsdata@rettsdata.no  for gratis prøvetilgang.

Gyldendal Rettsdata gjør din hverdag enklere

  • Enkel og rask tilgang til alle relevante rettskilder
  • Løpende oppdaterte rettskilder og lovkommentarer
  • Grunnlag for effektive vurderinger og kvalitetssikrede beslutninger
  • Tidsbesparende

Medlemstilbud Advokatforeningen

Vi tilbyr medlemmer av Advokatforeningen og nyetablerte advokatvirksomheter 50 prosent rabatt på første års abonnement. Tilbudet gjelder ved kjøp av Rettsdata Total. Se Advokatforeningens hjemmesider for mer informasjon.

Kontakt oss for medlemstilbud

Meld deg på Rettsdatas nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra oss med oppdateringer i produktet og ny relevant litteratur?

Meld deg på vårt nyhetsbrev her