Lov og rett tilgjengelig for alle

Rettsdata - for deg som trenger et juridisk arbeidsverktøy for effektive vurderinger og kvalitetssikrede beslutninger - alt samlet på et sted.

 

Gratis prøvetilgang

Større fleksibilitet og lavere priser

Om Rettsdata

Gyldendal Rettsdata leverer kvalitetssikrede rettskildeverktøy for jurister og revisorer, med oppdaterte lover, forskrifter, dommer og en rekke andre rettskilder. Med Rettsdata får du også lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar, praktiske dokumentmaler og relevant faglitteratur - alt samlet på et sted. Studenter med Feide får gratis tilgang til Rettsdata.

Domstolene

Rettsdata gjør din hverdag enklere

  • Enkel og rask tilgang til alle relevante rettskilder
  • Løpende oppdaterte rettskilder og lovkommentarer
  • Dokumentmaler som sørger for effektive vurderinger og kvalitetssikrede beslutninger
  • Norges beste jurister på laget - innenfor alle rettsområder
  • Tidsbesparende

Se våre produkter

Norsk Lovkommentar

Norsk Lovkommentar er ett av Norges mest omfattende juridiske oppslagsverk som du kun får hos Rettsdata. Vi gir deg utfyllende og oppdaterte kommentarer til alle gjeldende norske lover med videre henvisning til andre relevante rettskilder.

Norsk Lovkommentar
Maler og verktøy

Vårt praktiske arbeidsverktøy inneholder dokumentmaler og dokumentpakker som leveres med dialogbokser for rask utfylling. Prosessbeskrivelser og veiledninger inneholder koblinger videre til flere kilder, utfyllende litteratur og Norsk Lovkommentar.

Maler og verktøy
Ditt jussbibliotek

Få tilgang til over 400 digitale kommentarutgaver og annen juridisk litteratur fra Gyldendal, Cappelen Damm og flere samarbeidende forlag. Juridisk litteratur blir tilgjengelig i Rettsdatas betalingsversjon i 2021.

Faglitteratur
Rettskilder

Med Rettsdata får du tilgang til alle relevante rettskilder; lover, forskrifter, forarbeider og rettsavgjørelser. 

Rettskilder

Partnere

Rettsdata samarbeider med over 600 av de beste hodene innenfor domstolene, forvaltningen, akademia og det private næringsliv.

BA HR Partner
BI Partner
BDO
Burkeland Lång
Wiersholm
Universitetet I Stavanger
Uio
Wikborg Rein
Selmer
Schjoedt

Prøv Rettsdata gratis

Registrer din e-post og prøv Rettsdata i 2 dager. 

Registrer deg gratis

Maler og verktøy