Rettsdata


Gyldendal Rettsdata leverer kvalitetssikrede rettskildeverktøy for jurister og revisorer, med oppdaterte lover, forskrifter, dommer og en rekke andre rettskilder. Med Rettsdata får du også lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar, praktiske dokumentmaler og relevant faglitteratur - alt samlet på et sted. Studenter med Feide får gratis tilgang til Rettsdata.

Gratis prøvetilgang

Registrer din e-post og prøv Rettsdata i 2 dager.

Rettsdata gjør din hverdag enklere

  • Enkel og rask tilgang til alle relevante rettskilder
  • Løpende oppdaterte rettskilder og lovkommentarer
  • Dokumentmaler som sørger for effektive vurderinger og kvalitetssikrede beslutninger
  • Norges beste jurister på laget - innenfor alle rettsområder
  • Tidsbesparende

Se våre produkter

Alltid oppdatert

Vi holder deg løpende oppdatert på rettskilder, kommentarer og regelverk.

Ikon Alltid Oppdatert

Kvalitetssikret

Innholdet leveres og sikres av over 500 fageksperter innenfor jus.

Ikon Kvalitetssikret

Siste artikler

Juss-artikler og forfatterintervjuer