Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn

Alt du trenger for effektiv juridisk problemløsning

Rettsdata Komplett

Et komplett juridisk oppslagsverk og arbeidsverktøy med alt innhold og funksjonalitet inkludert.

Med Rettsdata Komplett får du et omfattende juridisk oppslagsverk og arbeidsverktøy med oppdaterte lovkommentarer, faglitteratur og dokumentmaler - alt samlet på ett sted!

Alt innhold er krysslenket slik at du lettere kan se sammenhenger, navigere i relevante rettskilder og jobbe mer effektivt.

Gratis opplæring og kompetansehevende kurs er alltid inkludert i våre abonnement.

I dette abonnementet inngår

iconNorsk Lovkommentar

Det eneste komplette kommentarverket til Norges lover – skrevet av landets fremste eksperter.

iconMaler og verktøy

Alltid oppdatert dokumentarkiv med over 900 maler, veiledninger og sjekklister.

iconFaglitteratur

Over 400 fagbøker og kommentarutgaver fra Gyldendal Akademisk, Cappelen Damm og Fagbokforlaget.

iconRettskilder

Lover, forskrifter, forarbeider, rettsavgjørelser, vedtak og uttalelser. Alt innhold er krysslenket slik at du lettere kan se sammenhenger, navigere i relevante rettskilder og jobbe mer effektivt.

iconGratis kurs
Lær mer om kildeutvalget i Rettsdata
Prøv Rettsdata gratisBestill Rettsdata Komplett

Alle lovparagrafer er supplert med utfyllende kommentarnoter fra Norsk Lovkommentar – kommentarene er skrevet av landets fremste eksperter.

Du får utvidet kildetilgang innen store rettsområder som arbeidsrett, fast eiendom, entreprise-, plan- og bygningsrett, skatterett, offentlige anskaffelser, forvaltningsrett, og strafferett. Les mer om alle dybdemodulene i Rettsdata.

Norsk Lovkommentar

Gyldendal Rettsdata har utgitt Norsk Lovkommentar i over 30 år. Oppslagsverket gir forklaringer og tolkninger av paragrafer, med henvisninger til relevante rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og litteratur.

Hovedredaktørene i Norsk Lovkommentar, fra venstre: Aage Thor Falkanger, Arnfinn Bårdsen og Steinar Tjomsland

Lovkommentarene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en redaksjonell stab bestående av hovedredaktør Aage Thor Falkanger og fagredaktører med bred erfaring og anerkjent ekspertise. Hovedredaktør har det overordnede faglige ansvaret, og fagredaktørene har ansvaret for forfattere og manus innen sine respektive fagområder.

Les mer om Norsk Lovkommentarlogo

Maler og verktøy

Med Maler og verktøy i Rettsdata får du tilgang til et dokumentarkiv med over 900 maler, sjekklister og veiledninger for juridiske prosesser innen flere fagfelt.

Gyldendal Rettsdata samarbeider med en rekke eksperter og selskaper for å utvikle og vedlikeholde innholdet kontinuerlig, slik at du kan være trygg på at det alltid er oppdatert.

Logoer til Rettsdatas samarbeidspartnere

Vi utvikler stadig ny funksjonalitet for å skape sømløse juridiske prosesser. Slik som samhandling i webmaler, integrasjon med Proff og digital signering. Det gjør prosessene trygge og effektive.

Faglitteratur

Med Faglitteratur i Rettsdata får du tilgang til over 400 fagbøker og kommentarutgaver fra Gyldendal Akademisk, Cappelen Damm Akademisk og Fagbokforlaget. Den omfattende samlingen utvides kontinuerlig med nye og reviderte utgaver.

image

Bøkene er både søkbare og koblet rett mot lovparagrafer, slik at du enkelt finner kapitler og avsnitt for den aktuelle problemstillingen.

Klar for å komme i gang med Rettsdata?

Kom i gang med Rettsdata Komplett og opplev hvordan det kan gjøre arbeidshverdagen din enklere! Alt innhold er krysslenket slik at du kan jobbe mer effektivt.

Kontakt oss for å diskutere et tilbud skreddersydd din bedrift.

Min erfaring med Rettsdata er utelukkende positiv. Den gode kundeservicen er av stor betydning. Man får alltid rask og god hjelp når man ringer. Jeg vil særlig fremheve min kontaktperson, som har strukket seg langt ut over hva man med rimelighet kunne forventet, og hjulpet meg langt ut over vanlig arbeidstid for å lose meg i mål innenfor en frist jeg hadde.

Kjersti Patricia Amundsen, adovkat

Kjersti Patricia Amundsen, adovkat

Utforsk andre produkter

iconNorsk Lovkommentar

Kommentarer til alle gjeldende lover

Klar for å komme i gang?

Begynn å bruke Rettsdata i dag, eller kontakt oss for å diskutere et tilbud skreddersydd din bedrift.

Kontakt ossKjøp Rettsdata Komplett

Vi samarbeider med

image