Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn

Treff de riktige beslutningene og kom raskere til løsningen

Norsk Lovkommentar i Rettsdata

Norsk Lovkommentar er det eneste komplette kommentarverket til Norges lover – skrevet av landets fremste eksperter.

Gyldendal Rettsdata har utgitt Norsk Lovkommentar i over 30 år. Lovkommentarene viser til rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og annen relevant juridisk litteratur. Alt innhold er krysslenket.

Norsk Lovkommentar er et unikt samarbeidsprosjekt som hele tiden utvikles, ajourføres og revideres av mer enn 300 juridiske forfattere.

I dette abonnementet inngår

iconNorsk Lovkommentar

Det eneste komplette kommentarverket til Norges lover. Kommentarene er skrevet av landets fremste eksperter.

iconRettskilder

Lover, forskrifter, forarbeider, rettsavgjørelser, vedtak og uttalelser. Alt innhold er krysslenket slik at du lettere kan se sammenhenger, navigere i relevante rettskilder og jobbe mer effektivt.

iconGratis kurs
Lær mer om kildeutvalget i Rettsdata
Prøv Rettsdata gratisBestill Norsk Lovkommentar
image

Norsk Lovkommentar er den eneste komplette samlingen av lovkommentarer i Norge. Med Norsk Lovkommentar får du utfyllende og oppdaterte kommentarnoter til Norges lover, med henvisninger til relevante rettskilder. Kommentarene hjelper deg å tolke lovteksten, på paragraf-, ledd- og ordnivå.

Alt innholdet er kvalitetssikret av vår redaksjon og lenket opp mot relaterte kilder.

Det juridiske kompasset

Norsk Lovkommentar har vært en viktig ressurs for jurister og advokater i over 30 år. Tekstene i lovverket er ikke alltid klokkeklare og rett frem. De er åpne for tolkning, og må forstås i sammenheng med andre regler, tidligere rettsavgjørelser og forarbeidene som ble gjort da loven ble laget.

Med Norsk Lovkommentar får du utfyllende og oppdaterte lovkommentarer til Norges lover, med henvisninger til relevante rettskilder. Kommentarene hjelper deg å tolke lovteksten, på paragraf-, ledd- og ordnivå.

image

Redaksjonen i Norsk Lovkommentar

Norsk Lovkommentar har alltid eksistert for å forenkle og kvalitetssikre juridisk problemløsning. Nettopp det har kommentarverket også lykkes med, takket være 300 juridiske forfattere som kontinuerlig skriver og oppdatere lovkommentarer innen sine respektive fagfelt.

image

Arbeidet er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av hovedredaktør Aage Thor Falkanger sammen med ni fagredaktører med bred erfaring og anerkjent ekspertise.

Les mer om fagredaktørene i Norsk Lovkommentarlogo

Det juridiske kompasset

Norsk Lovkommentar ble første gang utgitt for over 30 år siden. Lovkommentarenes rike noteapparat forklarer, tolker og utdyper de enkelte lovparagrafene, og henviser til relevante rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og litteratur.

Norsk Lovkommentar har vært en viktig ressurs for jurister i Norge i en generasjon, men hvordan kommentarene er blitt levert til sluttbrukerne har endret seg over tid. Verket ble først utgitt i bokform tidlig på 90-tallet, deretter digitalisert og tilgjengeliggjort på diskett, og senere på CD-ROM på 2000-tallet. I dag er lovkommentarene innlemmet i lovtekstene på kundeflatene våre, hvor de er til hjelp for våre brukere i rett kontekst.

De fleste jurister og advokater kjenner til Norsk Lovkommentar, et oppslagsverk som gir forklaringer og tolkninger av paragrafer, med henvisninger til relevante rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og litteratur. Lovkommentarene bidrar til at jurister treffer de riktige beslutningene.

Norsk Lovkommentar har vært en viktig ressurs for jurister i Norge, først utgitt i bokform for 30 år siden, deretter digitalisert og tilgjengeliggjort på diskett, så CD-ROM på 2000-tallet. Til slutt ble lovkommentarene innlemmet i lovtekstene på kundeflatene våre, hvor de er til hjelp for våre brukere i rett kontekst.

Uavhengig av format; lovkommentarene har alltid eksistert for å forenkle og kvalitetssikre juridisk problemløsning. Nettopp det har de også lykkes med, takket være flere enn 300 juridiske forfattere som kontinuerlig sørger for å produsere og holder lovkommentarer oppdaterte for lover i sine respektive fagområder.

image

Redaksjonen i Norsk Lovkommentar

Lovkommentarene har alltid eksistert for å forenkle og kvalitetssikre juridisk problemløsning for deg som kunde. Nettopp det har de også lykkes med, takket være flere enn 300 eksperter som kontinuerlig sørger for å produsere og oppdatere lovkommentarer for lover på sine respektive fagfelt.

image

Arbeidene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av med hovedredaktør Aage Thor Falkanger og fagredaktører med bred erfaring og anerkjent ekspertise.

Med god kompetanse på det norske markedet, forankring i fagmiljøene og tillit hos brukerne tar Rettsdata Norsk Lovkommentar videre som det foretrukne valget blant norske jurister.

Arnfinn Bårdsen, hovedredaktør Norsk Lovkommentar

Arnfinn Bårdsen, seksjonspresident i EMD

Min erfaring med Rettsdata er utelukkende positiv. Den gode kundeservicen er av stor betydning. Man får alltid rask og god hjelp når man ringer. Jeg vil særlig fremheve min kontaktperson som har strukket seg langt ut over hva man med rimelighet kunne forventet, og hjulpet meg langt ut over vanlig arbeidstid for å lose meg i mål innenfor en frist jeg hadde.

Kjersti Patricia Amundsen, Advokat

Kjersti Patricia Amundsen, Advokat

Les mer om våre løsninger

iconRettsdata Komplett

Komplett juridisk oppslagsverk og arbeidsverktøy med alt innhold og funksjonalitet inkludert

Klar for å komme i gang med Rettsdata?

Få gratis prøvetilgang til Rettsdata og opplev hvordan det kan gjøre arbeidshverdagen din enklere! Alt innhold er krysslenket slik at du kan jobbe mer effektivt.

Klar for å komme i gang med Rettsdata?

Få gratis prøvetilgang til Rettsdata og opplev hvordan det kan gjøre arbeidshverdagen din enklere! Alt innhold er krysslenket slik at du kan jobbe mer effektivt.