Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn

Treff de riktige beslutningene og kom raskere til løsningen

Norsk Lovkommentar

Kvalitetssikrede lovkommentarer til alle Norges lover fra vår fag- og hovedredaksjon, med Aage Thor Falkanger og Steinar Tjomsland i spissen.

Bestill nå
iconNorsk Lovkommentar

Norges mest omfattende oppslagsverk med oppdaterte lovkommentarer til alle Norges lover.

iconKontinuerlig oppdaterte rettskilder

Lover, forskrifter, forarbeider og rettsavgjørelser, inkludert vedtak og uttalelser fra forvaltningen. Rettskildene oppdateres kontinuerlig.

Prøv gratis

Norsk Lovkommentar er den eneste komplette samlingen av lovkommentarer i Norge. Vi gir deg utfyllende og oppdaterte kommentarnoter til alle Norges lover, med henvisninger til relevante rettskilder. Kommentarene hjelper deg å tolke lovteksten, på paragraf-, ledd- og ordnivå til Norges lover.

Vi jobber med de beste forfatterne for å få lovkommentarer av ypperste kvalitet. Alt innholdet er kvalitetssikret av vår redaksjon og lenket opp mot andre kilder.

Det juridiske kompasset

Norsk Lovkommentar (NLK) ble først utgitt for over tretti år siden. Lovkommentarenes rike noteapparat forklarer, tolker og utdyper de enkelte lovparagrafene, og henviser til relevante rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og litteratur.

NLK har vært en viktig ressurs for jurister i Norge i en generasjon, men hvordan kommentarene er blitt levert til sluttbrukerne har endret seg over tid. Verket ble først utgitt i bokform tidlig på 90-tallet, deretter digitalisert og tilgjengeliggjort på diskett, og senere på CD-ROM på 2000-tallet. I dag er lovkommentarene innlemmet i lovtekstene på kundeflatene våre, hvor de er til hjelp for våre brukere i rett kontekst.

Illustrasjon av Norsk Lovkommentar, fra bok til nett

Redaksjonen i Norsk Lovkommentar

Lovkommentarene har alltid eksistert for å forenkle og kvalitetssikre juridisk problemløsning for deg som kunde. Nettopp det har de også lykkes med, takket være flere enn tre hundre eksperter som kontinuerlig sørger for å produsere og oppdatere lovkommentarer for lover på sine respektive fagfelt.

Hovedredaktørene i Norsk Lovkommentar, fra venstre: Aage Thor Falkanger, Arnfinn Bårdsen og Steinar Tjomsland

Arbeidene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en redaksjonell stab på to hovedredaktører og ni fagredaktører med bred erfaring og anerkjent ekspertise. Hovedredaktørene har det overordnede faglige ansvaret, og fagredaktørene har ansvaret for forfattere og manus innen sine respektive fagområder.

«Med god kompetanse på det norske markedet, forankring i fagmiljøene og tillit hos brukerne tar Rettsdata Norsk Lovkommentar videre som det foretrukne valget blant norske jurister.»

Arnfinn Bårdsen, hovedredaktør Norsk Lovkommentar

Arnfinn Bårdsen, tidligere hovedredaktør

"Min erfaring med Rettsdata er utelukkende positiv. Den gode kundeservicen er av stor betydning. Man får alltid rask og god hjelp når man ringer. Jeg vil særlig fremheve min kontaktperson som har strukket seg langt ut over hva man med rimelighet kunne forventet, og hjulpet meg langt ut over vanlig arbeidstid for å lose meg i mål innenfor en frist jeg hadde."

Kjersti Patricia Amundsen, Advokat

Kjersti Patricia Amundsen, Advokat

Utforsk andre produkter

iconRettsdata Komplett

Alle våre produkter samlet i én pakke, inkludert Norsk Lovkommentar

Klar for å komme i gang?

Begynn å bruke Rettsdata i dag, eller kontakt oss for å diskutere et tilbud skreddersydd din bedrift.

Kontakt ossKjøp Norsk Lovkommentar