Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn

Fagredaksjoner Spesialfag

Med dybdemodulene i Rettsdata (spesialfag) får du fagspesifikke rettskilder og aktualiteter samlet på ett sted. Hvert spesialfag har en egen fagredaksjon som gjør en omfattende jobb med rettskildene. De utarbeider blant annet domskommentarer og tema- og prosessbeskrivelser for sine områder.

Fagredaksjonene består av fageksperter som til daglig arbeider i akademia, domstolene, forvaltningen og det private næringsliv.

Lær mer om kildeutvalget i Rettsdata
image

Selskapsrett, børs og finans

image

Rettsdata Selskapsrett, børs og finans ledes av advokatfirmaet Schjødt, med advokat/partner Thomas Aanmoen som ansvarlig for redaksjonen.

Fagemnet dekker selskapsretten bredt, men favner også bank/finans og finansregulering. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende, herunder omfanget av EU-retten innenfor fagfeltene. Dybdemodulen byr på flere titalls rettskilder fra en rekke avgivere. Schjødt står selv for fortløpende engelsk oversettelse av begge aksjelovene.

logo

Fast eiendom

image

Rettsdata Fast eiendom ledes av advokatfirmaet BAHR, med advokat/partner Anne Sofie Bjørkholt som ansvarlig for redaksjonen.

Bjørkholt trekker med seg større deler av eiendomsgruppen i det redaksjonelle arbeidet for Rettsdata. Fagemnet dekker flere deler av eiendomsretten, for eksempel tingsretten og reglene for omsetning av eiendom. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende. Dybdemodulen byr på en svært bred kildetilgang innenfor eiendomsjussen. BAHR kommenterer norsk høyesterettspraksis løpende for Gyldendal Rettsdata.

logo

Entreprise-, plan- og bygningsrett

image

Rettsdata Entreprise-, plan- og bygningsrett ledes av advokatfirmaet BAHR, med advokat/partner Jan Einar Barbo som ansvarlig for redaksjonen.

Barbo trekker med seg større deler av entreprisegruppen i BAHR i det redaksjonelle arbeidet for Rettsdata. Dybdemodulen dekker både entrepriserett og plan- og bygningsrett, og er avgrenset mot fast eiendom. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende. Barbo har med seg et redaksjonsråd med juridiske representanter for ulike deler av norsk entreprisebransje.

logo

Arbeidsrett

image

Rettsdata Arbeidsrett ledes av advokatfirmaet Wiersholm, med advokatene/partnerne Christel Søreide og Jan Fougner som ansvarlige for redaksjonen.

De trekker med seg større deler av arbeidsrettsgruppen i Wiersholm i det redaksjonelle arbeidet for Rettsdata. Rettsdata Arbeidsrett dekker både kollektiv og individuell arbeidsrett. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende. Dybdemodulen byr på et stort antall rettskilder fra en rekke avgivere, også hovedavtaler og arbeidsretten.

logo

Konkurs og inndrivelse

image

Rettsdata Konkurs og inndrivelse ledes av advokat/partner Erling Opdal i advokatfirmaet Ræder, sammen med medredaktørene advokat/partner Eirik Riddervold i advokatfirmaet Selmer og dommer ved Oslo byfogdembete Leif G. Villars-Dahl.

Gruppen er også ansvarlige for fagemnet i Maler og Verktøy. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende. Konkurs og inndrivelse dekker bl.a. konkursprosessen, insolvensretten og gjeldsordningene.

logo

Forvaltningsrett

image

Rettsdata Forvaltningsrett dekker den alminnelige forvaltningsretten. Redaksjonen ledes av advokat/partner Stephan Jervell i advokatfirmaet Wiersholm.

Han har med seg kollegaen partner/advokat Christian Hauge som medredaktør. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende. Wiersholm utarbeider bl.a. tekster om ulovfestet forvaltningsrett for Gyldendal Rettsdata.

logo

Offentlige anskaffelser

image

Rettsdata Offentlige anskaffelser ledes av professor Lasse Simonsen ved Universitetet i Oslo.

Simonsen har med seg et redaksjonsråd med juridiske representanter fra og interessenter for ulike deler av norsk anskaffelsesbransje. Han er også forfatter av en rekke bøker hos Gyldendal Norsk Forlag. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende, herunder omfanget av EU-retten. Offentlige anskaffelser dekker ikke bare offentlige anskaffelser, men også delvis privatanskaffelser.

logo

Sivilprosess

image

Rettsdata Sivilprosess er et spesialverktøy for tviste- og prosessretten, avgrenset mot straffeprosessen. Sivilprosess ledes av advokatfirmaet Wiersholm, med advokatene/partnerne Stephan Jervell og Ronny Lund som ansvarlige for redaksjonen. Advokat Sindre Bogen er medredaktør.

Bogen bruker også advokatfullmektiger og traineer i fagavdelingen i det daglige arbeidet for Rettsdata. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende. Bl.a. gjennomgår redaksjonen samtlige prosessavgjørelser i Høyesterett, og fremhever de viktigste for Rettsdatas brukere.

logo

Straffeprosess

image

Rettsdata Straffeprosess ledes av advokatfirmaet Elden, med advokatene/partnerne John Christian Elden og Anders Brosveet som ansvarlige for redaksjonen.

Straffeprosess dekker prosessretten for straffesaker, men også den alminnelige strafferetten. Dybdemodulen går dessuten også dypt inn i blant annet den spesielle strafferetten, straffegjennomføring, fengslingsregler mv. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende.

logo

Barne- og familievernrett

image

Rettsdata Barne- og familievernrett dekker den offentligrettslige barnevernsretten, foruten den tilstøtende familievernretten.

Redaksjonen ledes av advokatfirmaet Hjort, med advokatene/partnerne Ramborg Elvebakk og Lars Christensen som ansvarlige for redaksjonen. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende, og følger bl.a. rettsutviklingen i både norsk Høyesterett og den og Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i barnevernssaker tett.

logo

Skadeserstatning

image

Rettsdata Skadeserstatning er under utvikling, og ledes av professor Morten Kjelland ved Universitetet i Oslo.

Det vil bli nedsatt et redaksjonsråd med representanter for de ulike aktørene innen fagfeltet. Rettsdata Skadeserstatning inneholder bl.a. et omfattende domsmateriale, som systematiseres og beskrives eksklusivt for Gyldendal Rettsdata. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende.

Skatterett

image

Rettsdata Skatterett ledes av professor Benn Folkvord ved Universitetet i Stavanger.

Folkvord har med seg et redaksjonsråd med juridiske representanter innen skatterett. Han er også forfatter av en rekke bøker hos Gyldendal Norsk Forlag. Redaksjonen fastsetter kildeutvalget og -kriteriene fortløpende.