Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Aage Thor Falkanger

Aage Thor Falkanger

Dommer | Norges Høyesterett

Aage Thor Falkanger er hovedredaktør for Norsk Lovkommentar. Født 1965. Cand.jur 1990, dr. juris 1999. Falkanger har tidligere arbeidet som lagdommer ved Hålogaland, professor ved Universtitetet i Tromsø og sivilombud. Han er nå dommer i Høyesterett.

Bilde av Aage Thor Falkanger

Foto: Sturlason, Høyesterett