Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Aksel Bjornvall

Aksel Bjørnvall

Seniorrådgiver | NAV

Aksel Bjørnvall er født i 1983. Master i rettsvitenskap 2010. Han er seniorrådgiver i NAV Klageinstans, spesialisert på sykepengeområdet. Han administrerer sekretariatet for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Bilde av Aksel Bjørnvall

Lovkommentarer

Folketrygdloven
logo