Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Alex Borch

Alex Borch

Partner | Advokatfirmaet Hjort DA

Alex Borch er født 1966. Cand.jur. 1993. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Spesialfagsavhandlingen «Romatraktatens artikkel 37 – særlig om bestemmelsens betydning for A/S Vinmonopolet ved et norsk EF-medlemskap» er publisert i IUSEF, nr. 4. Han var ansatt som førstekonsulent og fungerende lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling i perioden 1993-97. Han var i perioden 1997-2006 ansatt i Wiersholm. 1. januar 2007 tiltrådte han som partner i Advokatfirmaet Hjort DA. I 2011 fikk han møterett for Høyesterett. I 2016 var han redaktør for boken «Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold».

Bilde av Alex Borch

Foto: Hjorth


Lovkommentarer

logo