Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Anders Bohn

Anders Bøhn

Anders Bøhn er født 1948. Cand.jur. 1974. Han har tidligere arbeidet som førstesekretær i Justisdepartementet, som advokat, som juridisk konsulent i NSB, som juridisk sekretær for Høyesteretts kjæremålsutvalg og som dommerfullmektig i Sunnfjord. Han er tidligere lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Bilde av Anders Bøhn

Lovkommentarer

Domstolloven
logo