Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Anders Brosveet

Anders Brosveet

Partner | Advokatfirmaet Elden DA

Anders Brosveet er født 1969. Cand.jur. 1996. Advokatfullmektig 1996-1998. Advokat/partner, Advokatfirmaet Elden DA 1998-d.d. Møterett for Høyesterett 2003. Fast forsvarer i Høyesterett 2010. Medlem av Advokatforeningens hovedstyre 2010-2014.

Bilde av Anders Brosveet

Foto: Advokatfirmaet Elden


Lovkommentarer

Straffeprosessloven
logo