Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Anders Evje

Anders Evje

Advokat | Nordisk Skibsrederforening

Anders Evje er født 1980. Cand.jur. 2007. Han har tidligere arbeidet som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo hvor han skrev en avhandling om regelendringsrisikoen i tidscertepartier. Han arbeidet som advokat i Nordisk Skibsrederforening fra 2007 frem til 2010. Fra 2010 arbeidet han som advokat hos advokatfirmaet Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen, før han i 2012 returnerte til Nordisk Skibsrederforening.

Bilde av Anders Evje

Lovkommentarer

Sjøloven
logo