Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Ane Sylvelin Lamvik

Ane Sylvelin Lamvik

Ane Sylvelin Lamvik er født 1982. Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo 2008. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver ved NAV Klage og Anke Midt-Norge og som trainee ved EFTA-sekretariatet i Brussel. Siden 2010 har hun arbeidet som rådgiver og senere seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet.

Bilde av Ane Sylvelin Lamvik

Lovkommentarer

Yrkestransportlova
logo