Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Anette Kaland Berger

Anette Kaland Berger

Spesialrådgiver | Stortingets administrasjon

Anette Kaland Berger er født i 1972. Cand.jur. 1998 ved UiB, MBA i offentlig revisjon 2015 ved NHH. Hun har bakgrunn fra Utlendingsdirektoratet, If Skadeforsikring og Luftfartstilsynet og har siden 2005 jobbet i Riksrevisjonen. Hun har p.t. permisjon fra sin stilling for å lede sekretariatet til Riksrevisjonsutvalget, som avgir sin innstilling til Stortinget 1. september 2023.

Bilde av Anette Kaland Berger

Lovkommentarer

Riksrevisjonsloven
logo