Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Anne Buan

Anne Buan

Partner | CMS Kluge

Anne Buan er født i 1983. Master i rettsvitenskap 2007. Hun har tidligere arbeidet som dommerfullmektig ved Fosen tingrett i 2010-2011. Hun er forfatter av 3 publikasjoner. Fra 2008-2023 arbeidet hun som advokat i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Partner i Advokatfirmaet CMS Kluge siden 2023.

Bilde av Anne Buan

Lovkommentarer

Anskaffelsesloven
logo

Artikler fra

Nyheter

Ekspertduoen Anders Thue og Anne Buan bak nye kommentarer til anskaffelsesregelverket i Norsk Lovkommentar

Anders Thue er en av landets fremste eksperter på offentlige anskaffelser, og har vært forfatter til Norsk Lovkommentar i ti år. Nå har han og Anne Buan, assosiert partner ved Simonsen Vogt Wiig, gjort en hovedrevisjon av kommentarene til Lov- og forskrift om offentlige anskaffelser.

Les artikkelen