Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Anne Buan

Anne Buan

Advokat | Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Anne Buan er født i 1983. Master i rettsvitenskap 2007. Hun har tidligere arbeidet som dommerfullmektig ved Fosen tingrett i 2010-2011. Hun er forfatter av 3 publikasjoner. Siden 2008 har hun arbeidet som advokat i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Bilde av Anne Buan

Lovkommentarer

Anskaffelsesloven
logo

Artikler fra

Magasinet

Ekspertduo bak nye kommentarer til anskaffelsesregelverket i Norsk Lovkommentar

Anders Thue er en av landets fremste eksperter på offentlige anskaffelser, og har vært forfatter til Norsk Lovkommentar i ti år. Nå har han og Anne Buan, assosiert partner ved Simonsen Vogt Wiig, gjort en hovedrevisjon av kommentarene til Lov- og forskrift om offentlige anskaffelser.

Les artikkelen