Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Anne Kjersti Befring

Anne Kjersti Befring

Førsteamanuensis | Universitetet i Oslo

Anne Kjersti Befring er født 1962. Hun har juridisk embetseksamen i tillegg til psykologi grunnfag, historie grunnfag. vært vit.ass.ved Inst. for strafferett og kriminologi (jur. fak., Universitetet i Oslo). Hun har arbeidet i Statens helsetilsyn, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Hun ledet arbeidet med helsepersonelloven. Befring har arbeidet som advokat/seksjonssjef og som direktør i Legeforeningen fra 1998-2014. Hun har doktorgrad i rettsvitenskap. Doktoravhandlingen: Persontilpasset medisin. Rettslige perspektiver, er utgitt på Gyldendal forlag i 2019. Befring er ansatt ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Befring har erfaring fra helsemyndighetene, blant annet som leder for arbeidet med helsepersonelloven. Hun har skrevet flere fagbøker i helserett.

Bilde av Anne Kjersti Befring

Foto: UiO


Lovkommentarer

Helsepersonelloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata