Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Anne Kjersti Befring

Anne Kjersti Befring

Førsteamanuensis | Universitetet i Oslo

Anne Kjersti Befring er født 1962. Hun har juridisk embetseksamen i tillegg til psykologi grunnfag, historie grunnfag. vært vit.ass.ved Inst. for strafferett og kriminologi (jur. fak., Universitetet i Oslo). Hun har arbeidet i Statens helsetilsyn, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Hun ledet arbeidet med helsepersonelloven. Befring har arbeidet som advokat/seksjonssjef og som direktør i Legeforeningen fra 1998-2014. Hun har doktorgrad i rettsvitenskap. Doktoravhandlingen: Persontilpasset medisin. Rettslige perspektiver, er utgitt på Gyldendal forlag i 2019. Befring er ansatt ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Befring har erfaring fra helsemyndighetene, blant annet som leder for arbeidet med helsepersonelloven. Hun har skrevet flere fagbøker i helserett.

Bilde av Anne Kjersti Befring

Foto: UiO


Lovkommentarer

Helsepersonelloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata

Lov om alternativ behandling – med kommentarer [2022]

Lov om alternativ behandling – med kommentarer [2022]

Anne Kjersti Befring

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke

Pandemijuss; Smittevern og beredskap [2023]

Pandemijuss; Smittevern og beredskap [2023]

Anne Kjersti Befring, Aslak SyseAnne Kjersti Befring, Aslak Syse

Gyldendal Akademisk

Kunstig intelligens og big data i helsesektoren; Rettslige perspektiver [2020]

Kunstig intelligens og big data i helsesektoren; Rettslige perspektiver [2020]

Inger-Johanne Sand, Anne Kjersti Befring

Gyldendal Akademisk

Helsepersonelloven; Kommentarutgave [2019]

Helsepersonelloven; Kommentarutgave [2019]

Anne Kjersti Befring, Bente Ohnstad

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke

Persontilpasset medisin; Rettslige perspektiver [2019]

Persontilpasset medisin; Rettslige perspektiver [2019]

Anne Kjersti Befring

Gyldendal Akademisk

Helsepersonelloven med kommentarer [2010]

Helsepersonelloven med kommentarer [2010]

Anne Kjersti Befring, Bente Ohnstad

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke