Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Anne Margrete Katteland

Anne Margrete Katteland

Førstestatsadvokat/embetsleder | Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembete

Anne Margrete Katteland er født 1967. Cand.jur 1994. Hun har tidligere arbeidet i Skattedirektoratet (95-96), som politiadvokat ved Oslo politidistrikt (96-99), som dommerfullmektig ved hhv Halden og Oslo tingrett (99-02), politiadvokat ved Søndre Buskerud politidistrikt (03-04), statsadvokat/førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter (04-15) og som tingrettsdommer ved Oslo tingrett (15-16). Siden 2016 arbeider hun som embetsleder/førstestatsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter.

Bilde av Anne Margrete Katteland

Lovkommentarer

Lov om utlevering mellom nordiske land
logo