Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Are Stenvik

Are Stenvik

Partner | Advokatfirmaet BAHR

Are Stenvik er født 1966. Cand.jur. 1990, dr.jur. 2001. Stenvik er i dag partner i Advokatfirmaet BAHR. Han arbeidet 1991-95 som advokatfullmektig og advokat samme sted, 1996-2001 som universitetsstipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo og 2002-2010 som professor samme sted. Han har vært rettskyndig medlem av Patentstyrets annen avdeling (klageavdelingen) fra 1997-2013, og er medlem av Board of Appeal Committee i EPO. Redaktør for Tidsskrift for Rettsvitenskap fra 2004-2010. Stenvik har publisert bl.a. «Patentrett» (3. utg. 2013), «Patenters beskyttelsesomfang» (2001), «Kjennetegnsrett» (3. utg. 2011) og «Designrett» (2006), de to sistnenvte sammen med Birger Stuevold Lassen, samt «Erstatningsrett» (2015) sammen med Viggo Hagstrøm.

Bilde av Are Stenvik

Foto: BAHR


Lovkommentarer

Patentloven
logo