Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Arne Fliflet

Arne Fliflet

Arne Fliflet er født 1946. Cand.jur. 1971. Han har tidligere arbeidet som universitetslektor i rettsvitenskap, som dommerfullmektig, som konstituert statsadvokat, som høyesterettsadvokat hos Regjeringsadvokaten og i privat praksis. Fra 1990-2014 var han Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmann). Han arbeider nå som advokat.

Bilde av Arne Fliflet

Foto: Sivilombudsmannen


Lovkommentarer

logo