Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Aslak Syse

Aslak Syse

Professor | Universitetet i Oslo

Aslak Syse er født 1946. Cand.med. 1972, cand.jur. 1988 og dr.jur. 1996. Han har tidligere hatt diverse legestillinger, blant annet har han vært overlege i Helsevernet for psykisk utviklingshemmede, Finnmark. Han har siden 1989 arbeidet ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, der han ble professor i 1997.

Bilde av Aslak Syse

Foto: UiO


Lovkommentarer

Folketrygdloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata

Pandemijuss; Smittevern og beredskap [2023]

Pandemijuss; Smittevern og beredskap [2023]

Anne Kjersti Befring, Aslak SyseAnne Kjersti Befring, Aslak Syse

Gyldendal Akademisk

Livsfellesskap – Rettsfellesskap; Festskrift til Tone Sverdrup 70 år [2021]

Livsfellesskap – Rettsfellesskap; Festskrift til Tone Sverdrup 70 år [2021]

John Asland, Aslak Syse, Katrine Kjærheim Fredwall

Gyldendal Akademisk

Psykisk helsevernloven med kommentarer [2016]

Psykisk helsevernloven med kommentarer [2016]

Aslak Syse

Gyldendal Akademisk

Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer [2015]

Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer [2015]

Aslak Syse

Gyldendal Akademisk

Velferd og rettferd; Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år [2013]

Velferd og rettferd; Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år [2013]

Kirsten Ketscher, Kåre Lilleholt, Eivind Smith, Aslak Syse

Gyldendal Akademisk

Pasientskaderett; Pasientskadeloven med kommentarer og utvalgte emner [2011]

Pasientskaderett; Pasientskadeloven med kommentarer og utvalgte emner [2011]

Aslak Syse, Morten Kjelland, Rolf Gunnar Jørstad

Gyldendal Akademisk