Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Aste Haukvik Traen

Åste Haukvik Traen

Seniorrådgiver | Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Åste Haukvik Traen har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo 2016. Hun jobber som seniorrådgiver i integreringsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hun har fulgt integreringsavdelingen fra Justis- og beredskapsdepartementet til Kunnskapsdepartementet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Bilde av Åste Haukvik Traen

Lovkommentarer

Tolkeloven
logo