Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Bente J Kraugerud

Bente J. Kraugerud

Direktør | Høyesterett

Bente J. Kraugerud er født 1974. Cand. jur. 2000. Hun er direktør i Norges Høyesterett. Hun har tidligere arbeidet som advokat og partner i Advokatfirma Raugland as, som avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, spesialrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og forhandlingssjef i Virke.

Bilde av Bente J. Kraugerud

Foto: Sturlason, Høyesterett


Lovkommentarer

Tjenestetvisteloven
logo