Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Bente Ohnstad

Bente Ohnstad

Førsteamanuensis | Høgskolen i Innlandet

Bente Ohnstad er født 1953. Cand.jur. 1981. Hun har tidligere arbeidet bl.a. som høgskolelektor ved Norges kommunal- og sosialhøgskole, som kontorsjef, underdirektør og utreder i den sentrale helseforvaltningen og som konsulent hos Barneombudet. Hun er nå førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer. I tidsrommet 2007 – 2015 var hun valgt rektor samme sted.

Bilde av Bente Ohnstad

Foto: Hinn


Lovkommentarer

Helsepersonelloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata