Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Bergljot Webster

Bergljot Webster

Dommer | Høyesterett

Bergljot Webster er født 1966. Cand.jur. 1992. Høyesterettsdommer. Hun har tidligere vært advokatfullmektig og advokat ved Regjeringsadvokatens kontor, advokat i Nordisk Skibsrederforening og partner i Advokatfirmaet Sørlie Wilhelmsen ANS og Advokatfirmaet Hjort DA. Hun har holdt manuduksjoner i sivilprosess ved Universitetet i Oslo, og vært redaktør av Nordiske domme i sjøfartsanliggender. Hun ledet i 2013-2015 advokatlovutvalget.

Bilde av Bergljot Webster

Foto: Sturlason, Høyesterett


Lovkommentarer

Sjøloven
logo