Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Berte Elen Reinertsen Konow

Berte-Elen Reinertsen Konow

Professor | Universitetet i Bergen

Berte-Elen Reinertsen Konow er fagredaktør for kontrakts- og selskapsrett i Norsk Lovkommentar. Født 1960. Cand.jur. 1988, dr.jur. 1999 på avhandlingen "Løsørepant over landegrenser". Hun har tidligere arbeidet som advokatfullmektig. Hun er nå professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hennes kompetanseområder er kontraktsrett, formuerett, internasjonal privatrett og komparativ rett.

Bilde av Berte-Elen Reinertsen Konow

Lovkommentarer

Vekselloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata

Fakultetsbyggjar, vestlending og verdsborgar; Festskrift til Ernst Nordtveit 70 år [2023]

Fakultetsbyggjar, vestlending og verdsborgar; Festskrift til Ernst Nordtveit 70 år [2023]

Berte-Elen Reinertsen Konow, Hans Fredrik Marthinussen, Knut Einar Skodvin

Med ære og samvittighet; Festskrift til Magnus Matningsdal [2021]

Med ære og samvittighet; Festskrift til Magnus Matningsdal [2021]

Ragna Aarli, Asbjørn Strandbakken, Berte-Elen Reinertsen Konow, Knut H. Kallerud, Per Erik Bergsjø

Gyldendal Akademisk

Rett i vest; Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen [2019]

Rett i vest; Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen [2019]

Johan Giertsen, Berte-Elen Reinertsen Konow, Erling Johannes Husabø, Øystein L. Iversen

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke

Kjøpsloven; og FN-konvensjonen 1980 om internasjonale løsørekjøp med kommentarer [2008]

Kjøpsloven; og FN-konvensjonen 1980 om internasjonale løsørekjøp med kommentarer [2008]

John Egil Bergem, Berte-Elen Reinertsen Konow, Stein Rognlien

Gyldendal Akademisk