Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Biorn Bogstad

Biørn Bogstad

Avdelingsdirektør | Arbeids- og sosialdepartementet

Biørn Bogstad er født 1964. Cand.jur. 1991. Han har tidligere arbeidet som førstekonsulent i Sosialdepartementets Trygdeavdeling, som heltidsansatt sekretær for Samordningsutvalget. Videre har han vært rådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementets arbeidsgiveravdeling, rettsfullmektig i Trygderetten, seniorrådgiver i Kredittilsynets forsikrings- og finansavdeling. seniorrdågiver i Statens Pensjonskasses juridiske seksjon og assisterende fagdirektør i Finansnæringens Fellesorganisasjons pensjons- og livsforsikringsavdeling. Siden 2011 har han arbeidet som juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten, og fra 2017 som avdelingsleder samme sted. Han arbeider i dag som avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementets pensjonsavdeling.

Bilde av Biørn Bogstad

Foto: Elen Bogstad


Lovkommentarer

Lov om AFP for apoteketaten
logo

Faglitteratur i Rettsdata


Artikler fra

Nyheter

Venter på endring i operapensjonsloven

Biørn Bogstad er avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementets pensjonsavdeling, og har vært forfatter av kommentarer til flere pensjons- og trygdelover hos Norsk Lovkommentar siden oppstarten for 30 år siden.

Les artikkelen