Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Birgit Hellesnes

Birgit Hellesnes

Stipendiat | Universitetet i Oslo

Birgit Hellesnes er født 1982. Master i rettsvitenskap 2009. Hun har tidligere arbeidet som advokatfullmektig, dommerfullmektig og som rådgiver i seksjon for forbrukerrett i Barne- og familiedepartementet. Hun er nå stipendiat ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo.

Bilde av Birgit Hellesnes

Foto: UiO


Lovkommentarer

Tidspartloven
logo