Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Bjarne Snipsoyr

Bjarne Snipsøyr

Advokat | Regjeringsadvokaten

Bjarne Snipsøyr er født 1991 og fullførte mastergraden i rettsvitenskap i 2015. Han arbeidet som advokat i advokatfirmaet Thommessen fra 2016 til 2018 og som rådgiver i Lovavdelingen fra 2018 til 2020. Han har gitt ut flere artikler om kontraktsrettslige emner. For tiden underviser han i kontraktsrett på Universitetet i Oslo og arbeider som advokat hos Regjeringsadvokaten.

Bilde av Bjarne Snipsøyr

Foto: Regjeringsadvokaten


Lovkommentarer

Håndverkertjenesteloven
logo

Artikler fra

Nyheter

Bjarne Snipsøyr er ny Norsk Lovkommentar-forfatter til håndverkertjenesteloven

Bjarne Snipsøyr er advokat hos Regjeringsadvokaten og ny forfatter til håndverkertjenesteloven i Norsk Lovkommentar. Snipsøyr er spesialisert i kontraktsrett, har utgitt flere kontraktsrettslige artikler og underviser i kontraktsrett ved Universitetet i Oslo.

Les artikkelen