Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Bjarne Snipsoyr

Bjarne Snipsøyr

Advokat | Regjeringsadvokaten

Bjarne Snipsøyr er født 1991 og fullførte mastergraden i rettsvitenskap i 2015. Han arbeidet som advokat i advokatfirmaet Thommessen fra 2016 til 2018 og som rådgiver i Lovavdelingen fra 2018 til 2020. Han har gitt ut flere artikler om kontraktsrettslige emner. For tiden underviser han i kontraktsrett på Universitetet i Oslo og arbeider som advokat hos Regjeringsadvokaten.

Bilde av Bjarne Snipsøyr

Foto: Regjeringsadvokaten


Lovkommentarer

Håndverkertjenesteloven
logo