Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Bjarte Askeland

Bjarte Askeland

Lagdommer | Gulating lagmannsrett

Bjarte Askeland er født 1965. Cand.jur. 1991, dr.jur. på avhandlingen "Erstatningsrettslig identifikasjon" (utgitt som 2002 og som e-bok 2014). Han arbeidet som dommerfullmektig og konstituert dommer ved Jæren herredsrett 1992-94 og har senere vært ansatt på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen som amanuensis, stipendiat, førsteamanuensis og professor fra 2005 til 2019. I 2006 gav han ut boken Tapsfordeling og regress ved erstatningsoppgjør. Askeland har deltatt i en rekke internasjonale, komparative forskningsprosjekt, og er (siden 2011) medlem av ekspertgruppen European Group of Tort Law, tilknyttet European Institute of Tort Law i Wien. Askeland ledet lovutredningen bak NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning. Askeland er (siden 2012) medredaktør for Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. Askeland var konstituert lagdommer i Gulating lagmannsrett første halvdel av 2014 og er fra april 2019 lagdommer samme sted.

Bilde av Bjarte Askeland

Lovkommentarer

Skadeserstatningsloven
logo

Artikler fra

Nyheter

Lagdommer Bjarte Askeland om skadeserstatningsloven

– I den nye hovedrevisjonen av skadeserstatningsloven har menneskerettigheter for alvor gjort sitt inntog i erstatningsretten, sier Bjarte Askeland. Han er lagdommer i Gulating lagmannsrett, og skriver kommentarer til lover på erstatningsrettens område for Norsk Lovkommentar.

Les artikkelen