Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Bjorn Olav Olsen

Bjørn Olav Olsen

Juridisk direktør | Innovasjon Norge

Bjørn Olav Olsen er født 1963. Cand.jur. i 1989. Han har tidligere arbeidet i Distriktenes Utbyggingsfond, SND, SND Invest A/S samt vært dommerfullmektig. Han har vært Juridisk direktør i Innovasjon Norge fra 2011.

Bilde av Bjørn Olav Olsen

Lovkommentarer

Lov om Innovasjon Norge
logo