Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Bodvar Ingvarsson

Bødvar Ingvarsson

Førstekrigsadvokat | Generaladvokatembetet

Bødvar Ingvarsson er født 1973. Cand. Jur. i 2000. Han jobber nå som førstekrigsadvokat ved Generaladvokatembetet, etter at han i 10 år hadde vært høgskolelektor ved Forsvarets høgskole. I 2020 startet han et seksårig doktorgradsløp ved Juridisk fakultet på Universitetet i Oslo. Han har vært bidragsyter i flere utgivelser innenfor feltet militærrett. Her kan særlig nevnes læreboken Innføring i militærrett (Gyldendal Akademisk, 2021) som er forfattet i samarbeid med høgskolelektor Jo Andreas Sannem.

Bilde av Bødvar Ingvarsson

Lovkommentarer

Sivilbeskyttelsesloven
logo