Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Brit Kari Kirkeeide

Brit Kari Kirkeeide

Regiondirektør | Kriminalomsorgen

Brit Kari Kirkeeide er født 1973. Cand. Jur. 2004. Er i dag assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region øst. Hun har arbeidet i kriminalomsorgen siden 2009 og har tidligere vært leder ved Senter for narkotikaprogram for domstolskontroll i Oslo. Hun har tidligere arbeidet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og i Barne- ungdoms og familiedirektoratet.

Bilde av Brit Kari Kirkeeide

Lovkommentarer

Lov om fullbyrding av nordiske straffedommer
logo