Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Camilla Brafelt

Camilla Bråfelt

Advokat | Nordisk Skibsrederforening

Camilla Bråfelt er født 1976. Cand.jur. 2002, dr.juris 2007. Stipendiat ved Nordisk Institutt for Sjørett, UiO fra 2002 til 2006. Hun var advokatfullmektig hos Thommessen, Krefting, Greve & Lund fra 2007 til 2009. Fra 2009 har hun vært advokatfullmektig og advokat hos Nordisk Skibsrederforening.

Bilde av Camilla Bråfelt

Lovkommentarer

Sjøloven
logo