Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Caroline Jahre Viksand

Caroline Jahre Viksand

Advokat | Tenden Advokatfirma ANS

Caroline Jahre Viksand er født 1981. Master i rettsvitenskap 2006. Vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett – avdeling for petroleumsrett 2005/2006. Hun er advokat i Tenden Advokatfirma ANS, og har tidligere arbeidet i Nordisk Skibsrederforening.

Bilde av Caroline Jahre Viksand

Lovkommentarer

NIS-loven
logo