Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Carsten Rapp

Carsten Rapp

Spesialrådgiver | Norges Bank

Carsten Rapp er født 1969. Han er cand.jur. av 1999 og har i tillegg utdanning i språk, ledelse, militære fag og politifag. Han har tidligere arbeidet som militært befal og senere juridisk rådgiver i Forsvarets overkommando 1991-2000, juridisk rådgiver i Datatilsynet 2001-2002, underdirektør i Etterretningstjenesten 2002-2010, assisterende direktør i Norges Bank 2010-2012, avdelingsdirektør i direktoratet Nasjonal sikkerhetsmyndighet 2012-2016, konsulent i BDO AS 2016-2018 og direktør i BDO Advokater AS 2018-2023. Siden oktober 2023 arbeider Carsten som spesialrådgiver i Norges Bank. Carsten Rapp var sentral i utarbeidelsen av kapittelet om objektsikkerhet i sikkerhetsloven av 1998 samt forskriftene til både sikkerhetsloven av 1998 og gjeldende sikkerhetslov av 2018. Han har bistått i utredningen av endringer i gjeldende sikkerhetslov (eierskapskontroll m.v.) foreslått av Justis- og beredskapsdepartementet i høringsnotat av 11.10.2021. I tillegg har Carsten Rapp ledet arbeidet med flere offentlige veiledere til sikkerhetsloven (NSM, 2013-2016). Han har også utarbeidet store deler av e-læringskurset om sikkerhetsloven som tilbys av Juristenes Utdanningssenter og holdt foredrag om loven på Juristkongressen (2020) og Advokatenes fagdager (2022). Fra 2016 har Carsten bistått en rekke offentlige og private virksomheter med utredning, rådgivning og revisjon for etterlevelse av sikkerhetsloven og annet sikkerhetsregelverk nasjonalt og fra EU, herunder NIS2-direktivet.

Bilde av Carsten Rapp

Lovkommentarer

Digitalsikkerhetsloven
logo