Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Cathrine Aulie

Cathrine Aulie

Advokat | Kommuneadvokaten i Bærum

Cathrine Aulie er født 1985. Master i rettsvitenskap 2010. Vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun har skrevet masteravhandlingen «Vern av naturmangfold i EU og Norge - en sammenligning med vekt på myndigheters plikter og ansvar etter EUs naturverndirektiver og naturmangfoldloven», Miljørettslige studier nr. 35, Institutt for offentlig retts skifteserie nr. 3/2011. Hun var ansatt i Advokatfirmaet Hjort DA fra 2010 til 2019, og fikk advokatbevilling i 2012. Cathrine Aulie var dommerfullmektig i Moss tingrett fra 2014-2016. Hun jobber som advokat hos Kommuneadvokaten i Bærum.

Bilde av Cathrine Aulie

Lovkommentarer

Naturmangfoldloven
logo