Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Cecilie Ostensen Berglund

Cecilie Østensen Berglund

Dommer | Norges Høyesterett

Cecilie Østensen Berglund er fagredaktør for strafferett og prosess i Norsk Lovkommentar. Født 1971. Cand.jur. 1998. Diploma in Advanced Studies of Law, University of Texas, Austin, 1996. Hun har vært leder i Finansklagenemnda Bank og styreleder ved Domstoladministrasjonen. Hun har vært advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund, dommerfullmektig ved Ytre Follo sorenskriverembete, utreder og nestleder for utredningsenheten i Høyesterett, samt assisterende direktør i Høyesterett. Fra 2009 til 2017 var hun lagdommer, senere lagmann, i Borgarting lagmannsrett. Hun er nå dommer i Høyesterett.

Bilde av Cecilie Østensen Berglund

Foto: Sturlason, Høyesterett