Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Christian Fr Wyller

Christian Fr. Wyller

Christian Fredrik Wyller er født 1948 og cand.jur. 1979. Han har tidligere vært stipendiat og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, dommerfullmektig i Nordhordland, konstituert lagdommer i Gulating og advokat. Fra 1994 til 2007 var han den siste sorenskriver i Ryfylke og frem til 2018 var han såkalt ressursdommer med kontortilknytning til Jæren tingrett. Fra 2019 er han advokat i Stavanger. Han har utgitt «Oppløsning og forkjøpsrett i borettslag» (1979), «Kjøpsretten i et nøtteskall» (3. utg. 1997), «Boligrett» (5. utg. 2009), «Borettslovene med kommentarer» (sammen med Kåre Lilleholt, 2. utg. 2018) og «Eierseksjonsloven» (2020). I 2015-2016 var han formann i Finansklagenemnda, avdeling Eierskifte. Han har vært voldgiftsdommer i en rekke større saker om kontrakter og fast eiendom. Merknader og kommentarer kan sendes post@wyller.no

Bilde av Christian Fr. Wyller

Lovkommentarer

Husleieloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata