Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Christian Wormstrand

Christian Wormstrand

Fagdirektør | Nærings- og fiskeridepartementet

Christian Wormstrand er født 1970. Cand.jur. 1994. Han har tidligere arbeidet i Utlendingsdirektoratet, Statens landbruksforvaltning og Landbruks- og matdepartementet. Han er nå fagdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet.

Bilde av Christian Wormstrand

Lovkommentarer

Havressurslova
logo